ul. Więckowskiego 16, Łódź 90-722

Regulamin sali

Sala prób do wynajęcia - Ferment Szkoła Muzyki Rozrywkowej w Łodzi

1. Sala prób, a w przypadku braku jej dostępności, ewentualnie inne sale ćwiczeniowe, mogą być wynajmowane jednorazowo lub cyklicznie.

2. Sala płatna jest za każde rozpoczęte pół godziny.

3. Rezerwację sali można anulować lub zmienić (np. zmniejszyć ilość godzin) najpóźniej DZIEŃ PRZED DATĄ REZERWACJI, DO GODZ. 22.00. W przeciwnym razie wynajem płatny jest w pełnej kwocie.

4. Na sali obowiązuje zakaz palenia oraz spożywania napojów alkoholowych.

5. Salę należy opuścić przed upływem zarezerwowanego czasu, w przeciwnym razie zostanie naliczona należność za kolejne rozpoczęte pół godziny.

6. Pomieszczenie należy pozostawić w niezmienionym stanie (tj. wymienić ponownie talerze w perkusji, jeśli były zdejmowane, uprzątnąć wszystkie swoje rzeczy, etc.)

7. Wynajmujący jest zobowiązany zgłosić wszelkie zniszczenia zaistniałe w trakcie użytkowania sali. Za te, które powstały w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu, będzie naliczona kara w wysokości adekwatnej do kosztów naprawy lub wymiany.

8. Obowiązujący cennik wraz z opisem sprzętu można znaleźć tutaj.